Back to All Events

Safet Bektovic: Filosofi og Islam

Filosofi har spilt en mer tvetydig rolle innenfor Islam enn kristendom. Flere moderne islamske filosofer går i dag inn for å reformere denne religionens syn på menneskerettigheter, demokrati og likestilling av kvinner.

Safet Bektovic er forskningslektor ved Universitetet i København og fast gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er islamsk filosofi, teologi og kultur, og han har arbeidet mye med å skape dialog mellom kristendom og islam.

Sted: Thygesen

Adresse: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, 1607 Fredrikstad