Femsjøen

Femsjøen er den sydligste av de fem store innsjøene i Haldenvassdraget (og derav navnet), og også den største innsjøen som ligger nærmest Halden by. Den 10,66 km² store innsjøen er et yndet utfarstmål for friluftsliv og rekreasjon sommer som vinter.

Den ligger like øst for Halden, og har utløp i elva Tista gjennom Tistedalen. Ved Brekke øst i sjøen ligger Brekke sluser. Dette er et stort sluseanlegg for båttrafikken i Haldenvassdraget. Sjøens vannkvalitet er systematisk overvåket siden 1982.