Berby herregård

Ved nederste del av Enningdalsvassdraget troner staselige Berby herregård i det vakre kulturlandskapet. Her, innerst i Iddefjorden på grensen til Sverige (Rv 22) har det vært drevet gårdsbruk siden middelalderen. Berby var et senter for trelast og ble adelig setegård på 1600-tallet og hadde sin storhetstid på 1700- og 1800-tallet. 

Gården eier skog på begge sider av grensen. Det var nettopp skogen som la grunnlaget for driften av godset. Stedet er
nevnt i skriftlige kilder allerede i 1344, og i 1780 ble det kjøpt av Truels Wiels Berby, med blant annet
21 husmannsplasser, sager, kvernbruk og lakserettigheter.

Siden Jens M. Golden overtok i 1890, har
herregården vært i denne familiens eie. Hovedgården eier i dag blant annet 30 000 mål skog på begge sider av grensen. Hovedbygningen er fra 1854. I 1899 ble Østfolds første husmorskole etablert
her, og så sent som i 1953 var det privat husmorskole på gården. I dag er det blant annet brukskunstsenter på Berby. Det gis omvisning på gården etter avtale.

Bildet ovenfor: i hagen på Berby Herregård finnes et slags amfiteater - her arrangeres teater og spill, og friluftsgudstjeneste.