Askim Museum

Askim Museum, som eies og drives av Askim Historielag, kommer du til ved å følge Trøgstadveien (riksvei 115) fra Askim til Museumsveien nr. 17.  

Museet som ligger vakkert til ved Grøtvedtoppen, omfatterhus som var vanlige på en gård, og består av et gårdstun med tovåningshus, driftsbygning og selvfølgelig et stabbur. 
Her kan du også se den fine Kjøbmandsgaarden som rommer et gammelt butikklokale.

Samlingene har mange interessante og flere sjeldne gjenstander som alle gir et godt inntrykk av våre forfedres liv og daglige virke. I museet kan du også se en tro kopi av skilderhuset som okkupasjonsmaktens vaktsoldater reiste og benyttet på Askim torg under krigen.

www.askimmuseum.no

►Åpningstider:
Hver søndag i sommerhalvåret
fra kl.1300 til kl. 1600
Omvisninger ellers
kan avtales ved henvendelse til vaktmester tlf 69 88 47 79

Kilde: Askim Museum