Arestad Gamle Prestegård

Vakkert beliggende ved Aremarksjøen, rett nord for Aremark kirke. Arestad gamle prestegård er en av bygdas eldste bygninger fra tidlig på 1700-tallet. Arestad var på sin tid bygdas største gård med 860 mål dyrket jord og 2470 mål skog. Under gården lå 8 husmannsplasser. En av fylkets best bevarte barokk- / renessansehager. Bygning og hageanlegg eies og forvaltes i dag av Aremark Historielag. Bygningen leies ut til selskaper. Om sommeren kan det avtales guiding for grupper, og henvendelser gjøres til Historielaget og Inger Lise Gløboden tlf. 69 19 90 92 / 952 41 199 inger.lise.globoden@gmail.com Kilde: Aremark kommune


Den gamle prestegården Arestad er en av Aremarks eldste bygninger. Noen kilder hevder at bygningen sto ferdig i 1721, andre opptegninger tyder på at gården kan være noe eldre, oppført like ett er 1700. Arestad framstår i dag omtrent slik den gjorde på presten Herfords tid (død 1752). Bygningen er 21 meter lang og 11 meter bred. Den er innredet etter Datidens skikk med en stor, gjennomgående gang med dører inntil fire tilstøtende værelser, samt en mindre trapp opp ti l annen etasje. Her finner man et værelse i hver av gavlene og et stort mellomliggende loft . Arestad var i sin tid bygdas største gård med 860 mål dyrket jord og 2.470 mål skog. Under gården lå ått e husmannsplasser. Øymark prestegård, Øiestad, med 350 mål jord, hørte ti l Arestad som anneks. Arebekken bygdetun fra 1723 er også opprinnelig en husmannsplass under Arestad. Til bygdetunet hører våningshus, låve, stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie. Kontaktperson i Aremark Historielag er leder Harald Nilsen, mobil 99286549 324 eller epost: hd-nilse@halden.net Aremark Historielag overtok Arestad i 1976. Den var da i svært dårlig forfatning. Restaureringen av bygningen har vært krevende, men nå er alle rom så langt som mulig ført tilbake ti l sitt opprinnelige utseende. Vakkert beliggende ned mot Aremarksjøen ligger en av fylkets best bevarte barokk/ renessansehager. Hagen er bygget opp strengt symmetrisk i forhold til hovedaksen. Hagen er også restaurert. Blant annet er det plantet epletrær som er podet med skudd fra gamle lokale eplesorter. I sommerhalvåret kan det avtales guiding for grupper. Har du lyst ti l å vite mer, kanskje leie hele huset som selskapslokale? Ta kontakt med Inger Lise Gløboden på telefon +47 952 41 199 for priser og ytterligere informasjon.